FAQ / Jak Biblioteka stara się zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom?

  • Przy wejściu do budynku oraz przy wejściu do Biblioteki dostępne są płyny do dezynfekcji rąk. Prosimy czytelników o korzystanie z nich.
  • Obowiązkowe jest noszenie masek ochronnych i rękawiczek (pudełko z rękawiczkami znajduje się przy wejściu do Wypożyczalni).
  • W Wypożyczalni może przebywać tylko jeden czytelnik.
  • Stanowisko obsługi jest oddzielone pleksiglasem i dezynfekowane po każdym kontakcie z czytelnikiem.
  • Zwracane książki nie są włączane do księgozbioru, ale odkładane na okres 5 dni w wyznaczonym do tego miejscu i udostępniane po odbyciu kwarantanny.

Posted in: Covid-19

Zmiana rozmiaru
Kontrast