Kontakt

Biblioteka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 14
tel. +48 14 65 65 555
e-mail: biblio@mwse.edu.pl

Prolongata wypożyczeń
e-mail: prolongata@mwse.edu.pl

Godziny otwarcia

Zmiana rozmiaru
Kontrast