FAQ / Źródło informacji

W przypadku materiałów drukowanych podstawowym źródłem danych są strony: tytułowa i redakcyjna dokumentu. W przypadku ich braku (lub braku danych) dopuszcza się przejmowanie elementów opisu z innych źródeł: np. okładki, opakowania.

W przypadku dokumentów elektronicznych preferowanym źródłem danych jest ekran komputera (np. pierwszy ekran, który pojawia się po uruchomieniu dokumentu lub ekran zawierający uwagę o prawach autorskich). Jeżeli w dokumencie brak takich danych, dopuszcza się ich przejmowanie z dokumentacji towarzyszącej lub opakowania.

Posted in: Opis bibliograficzny

Zmiana rozmiaru
Kontrast