FAQ / Wydawca

W przypadku gdy w publikacji podana jest więcej niż jedna nazwa wydawcy należy cytować nazwę wyróżnioną. W przypadku braku wyróżnień należy przejąć pierwszą w kolejności nazwę wydawcy.

Można podawać więcej niż jedną nazwę wydawcy. Kolejne nazwy wydawców powinny być związane z odpowiednimi miejscami wydania np.:

  • Kraków: Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna

W nazwie wydawcy należy pomijać określenia 'Sp. z o.o.’, 'Inc.’, '& Sons’.

Jeżeli nie można ustalić nazwy wydawcy można podać 'wydawca nieznany’ lub B.w. (brak wydawcy).

Posted in: Opis bibliograficzny

Zmiana rozmiaru
Kontrast