FAQ / Układ bibliografii załącznikowej

Opisy bibliograficzne są uszeregowane zwykle według kolejności alfabetycznej pierwszych elementów opisów. Jeżeli pierwszy element (np. nazwisko autora) jest taki sam w innych pozycjach jako kolejne kryterium szeregowania przyjmujemy kolejny element opisu (np. tytuł).

Jeżeli liczba pozycji bibliograficznych jest znaczna, zaleca się wprowadzenie podziału dokumentów ze względu na ich formę np.:

  • książki
  • artykuły w czasopismach
  • akty normatywne (uporządkowane np. według daty ich ustanowienia)
  • dokumenty elektroniczne

Jeżeli zastosowana w tekście metoda powołań wymaga zamieszczenia na końcu pracy przypisów bibliograficznych, bibliografia załącznikowa może okazać się zbędna (będzie powtórzeniem cytowanych już informacji).

Posted in: Opis bibliograficzny

Zmiana rozmiaru
Kontrast