FAQ / Tytuł

Jeżeli na stronie tytułowej występuje więcej niż jeden tytuł lub tytuł podany jest w więcej niż jednym języku w opisie należy zamieścić tytuł wyróżniony (np. wydrukowany większą czcionką lub pogrubiony). Jeżeli zaś brak wyróżnień, tytuł zamieszczony jako pierwszy.

Można również podać podtytuł, jeżeli uważa się, że jest to korzystne dla jasności opisu.

Zbyt długi tytuł można skrócić, jeżeli nie spowoduje to utraty istotnych dla identyfikacji dokumentu informacji. Pominięcia powinny być zastępowane wielokropkiem „…..”. Nie powinno się stosować opuszczeń na początku tytułu.

W przypadku dokumentów w językach obcych tytuł podajemy w języku oryginalnym, tak jak na stronie tytułowej dokumentu. Dopuszczalna jest transliteracja tytułu (w przypadku innych alfabetów niż łaciński) zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi. Forma transliterowana może zastępować tytuł oryginalny lub też go uzupełniać (ujęta powinna być wtedy w nawiasy kwadratowe).

Jeżeli to konieczne można również po tytule właściwym w nawiasach kwadratowych zamieścić jego tłumaczenie.

Jeżeli w dokumencie elektronicznym brak tytułu należy go zastąpić pierwszymi wyrazami z dokumentu uzupełnionymi wielokropkiem (…). Przyjęty w ten sposób tytuł można uzupełnić informacją o zawartości dokumentu ujętą w nawiasy kwadratowe.

W przypadku dokumentów poczty elektronicznej, artykułów w biuletynach elektronicznych lub listach dyskusyjnych w miejsce tytułu zaleca się podanie tematu wiadomości.

Posted in: Opis bibliograficzny

Zmiana rozmiaru
Kontrast