FAQ / Typ nośnika (dla dokumentów elektronicznych)

Typ nośnika zaleca się podawać w nawiasach kwadratowych. Jeżeli to konieczne, określając typ nośnika można podać również typ publikacji (np. baza danych, program komputerowy, wydawnictwo zwarte, itp.)

Przykłady:

  • [CD-ROM]
  • [DVD]
  • [taśma magnetyczna]
  • [online]
  • [poczta elektroniczna]
  • [wydawnictwo ciągłe online]

Posted in: Opis bibliograficzny

Zmiana rozmiaru
Kontrast