FAQ / Oznaczenie wydania

Zwyczajowo nie podaje się w opisie wydania pierwszego.

Kolejne wydania oznacza się, przejmując je w formie podanej w źródle. Liczebniki porządkowe należy zapisywać cyframi arabskimi, dopuszczalne jest stosowanie skrótów np.:

  • Wyd. 3 zmienione i poszerzone
  • Wyd. 2 zm. i poszerz.
  • 4th ed.
  • New enlarged edition
  • Polish ed.

W przypadku dokumentów elektronicznych jako oznaczenie wydania podajemy również oznaczenie wersji, poziomu, aktualizacji np.:

  • Wersja 3.0

Jeżeli w dokumencie elektronicznym występuje zarówno oznaczenie wydania jak i np. oznaczenie wersji podajemy obydwie informacje w kolejności ich występowania w dokumencie np.:

  • Wyd. 5, wersja 3.0

Posted in: Opis bibliograficzny

Zmiana rozmiaru
Kontrast