FAQ / Miejsce wydania

Szczegóły dotyczące miejsca wydania nie są obowiązkowe. Jeżeli jednak jest ono podawane w opisie bibliograficznym powinno być przytoczone w takiej formie jak występuje ono w publikacji.

W przypadku publikacji w językach obcych, należy zatem podawać nazwę miejsca wydania w języku oryginalnym np. London, a nie Londyn.

Jeżeli dla odróżnienia miasta od inych o tej samej nazwie konieczne jest określenie kraju, stanu czy prowincji w której znajduje się dana miejscowość, po nazwie miejscowości dodajemy w nawiasach okrągłych dodatkową informację najczęściej w skróconej formie np. (Cambridge (Mass.), London (USA)).

W przypadku gdy w publikacji podane jest więcej niż jedno miejsce wydania należy cytować miejsce wyróżnione. W przypadku braku wyróżnień należy przejąć pierwsze miejsce wydania lub 2-3 w kolejności występującej w publikacji np. Warszawa; Kraków; Poznań.

Jeżeli nie można ustalić miejsca wydania można podać „miejsce wydania nieznane” lub B.m. (brak miejsca).

Posted in: Opis bibliograficzny

Zmiana rozmiaru
Kontrast