FAQ / Interpunkcja i wyróżnienia typograficzne

Norma nie narzuca schematu interpunkcji. Należy jednak pamiętać o jego ujednoliceniu we wszystkich przypisach.

Każdy element przypisu należy wyraźnie oddzielić od elementu po nim następującego przyjętym znakiem interpunkcyjnym (przecinkiem, kropką, pauzą itp.) i/lub wyróżnieniem typograficznym (odmienym krojem czcionki, podkreśleniem).

Przykłady opisów z zastosowaniem odmiennej interpunkcji i wyróżnień typograficznych:

  • BUDZYŃSKI, Wojciech. Public relations: zarządzanie reputacją firmy. Warszawa: Poltext, 1997. ISBN 83-86890-39-8.
  • BUDZYŃSKI W.: Public relations: zarządzanie reputacją firmy. Warszawa: Poltext, 1997. ISBN 83-86890-39-8.
  • Budzyński Wojciech, Public relations: zarządzanie reputacją firmy, Warszawa: Poltext, 1997, ISBN 83-86890-39-8.
  • BUJNOWSKI, Marcin. Rola funduszy strukturalnych w realizacji strategii lizbońskiej. Wspólnoty Europejskie. Grudzień 2005, nr 12 (169), s. 12-20.
  • Bujnowski Marcin, Rola funduszy strukturalnych w realizacji strategii lizbońskiej, „Wspólnoty Europejskie”, Grudzień 2005, nr 12 (169), s. 12-20.
  • Bujnowski Marcin: Rola funduszy strukturalnych w realizacji strategii lizbońskiej. „Wspólnoty Europejskie”, Grudzień 2005, nr 12 (169), s. 12-20.

Posted in: Opis bibliograficzny

Zmiana rozmiaru
Kontrast