FAQ / Data wydania

Rok powinien być zapisany cyframi arabskimi.

Jeżeli w publikacji nie jest podany rok wydania zalecane jest podawanie daty „copyright”, daty druku lub przypuszczalnej daty np.:

  • cop. 2001 (data copyright)
  • 2003 druk (data druku)
  • ok. 2002 lub ca. 2002 (przypuszczalna data wydania)
  • 200- (między 2000 a 2009 r.)

Nie należy podawać „rok nieznany”, „brak roku”, „b.r.”

Wyrażenie „data nieznana” lub jego odpowiednik dopuszczalne jest tylko w przypadku dokumentów elektronicznych, dla których brak wiarygodnych wskazań dotyczących daty wydania.

W przypadku dokumentów dostępnych online, niemożliwą do ustalenia datę wydania zastępuje się ujętą w nawiasy kwadratowe datą dostępu np.:

  • [dostęp: 7 lutego 2006]

Daty, które cytowane są w postaci numerycznej powinny mieć postać rrrr-mm-dd (zgodnie z ISO 8601):

  • [dostęp: 2006-02-07]

Posted in: Opis bibliograficzny

Zmiana rozmiaru
Kontrast