FAQ / Autor

Więcej niż jeden autor
Jeżeli publikacja ma jednego, dwóch lub trzech autorów podajemy wszystkie nazwiska i imiona.
Jeżeli jedno z nich zostało wyróżnione typograficzne nazwisko to zamieszczamy jako pierwsze. W przypadku braku wyróżnień nazwiska podajemy w kolejności jak na stronie tytułowej.
W przypadku więcej niż trzech autorów należy podawać tylko nazwisko pierwszego autora (ewentualnie drugiego i trzeciego), a pomijane nazwiska zastąpić skrótem „et al.” (łac.: et alii) lub „i in.” (i inni).

Przykład:

 • BRODECKI, Zdzisław, et al. Finanse. Warszawa: LexisNexis, 2004. ISBN 83-7334-300-8.

Praca zbiorowa pod redakcją

W pracach zbiorowych, w których wyraźnie wskazano redaktora naukowego, można podawać jego nazwisko jako pierwszy element opisu. W takich przypadkach po nazwisku redaktora w nawiasach okrągłych należy podać skrót „red.” (lub jego odpowiednik w języku publikacji np. ed.)

Przykład:

 • KOŹMIŃSKI, Andrzej K. (red.), PIOTROWSKI, Włodzimierz (red.). Zarządzanie: teoria i praktyka. Wyd. 5 zm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. ISBN 83-01-14155-7.

Jako pierwszy element opisu można w takim przypadku podać również tytuł publikacji.

Przykład:

 • Zarządzanie: teoria i praktyka. Red. nauk. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski. Wyd. 5 zm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. ISBN 83-01-14155-7.

Instytucja autorem
Autorem może być również instytucja, organizacja, która publikuje np. wyniki badań naukowych, sprawozdanie z konferencji, materiały informacyjne np.:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Brak autora
 • Jeżeli nie można ustalić osoby (osób) lub ciała zbiorowego (instytucji, organu administracji publicznej itp.) odpowiedzialnych za dzieło, jako pierwszy element opisu podajemy tytuł.

  Nie należy stosować określeń: „Autor anonimowy”, „Anonimowy”, „Brak autora”.

  Posted in: Opis bibliograficzny

Zmiana rozmiaru
Kontrast