Metoda numerowania przypisów – przykłady

Dla zilustrowania tej metody sporządzania przypisów wykorzystano fragment książki:
Polakowska-Kujawa Jolanta (red.). Socjologia ogólna: wybrane problemy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 1999, s. 41.

Tekst i powołania

Wiedzy na temat negatywnych skutków zachowań konformistycznych dostarczają nam niewątpliwie zarówno eksperymenty prowadzone w warunkach laboratoryjnych i naturalnych, jak i doświadczenia wielu społeczeństw (24 s. 26) (25 s. 266).

Wiele kontrowersji może wzbudzać również kwestia znaczenia konformizmu dla całego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę mechanizm konformizmu społecznego, możemy wyjaśnić przyczyny ulegania modzie, reklamie, środkom masowego przekazu (24, s. 89), jak również przyczyny akceptacji faszyzmu, stalinizmu, czy też adaptacji do warunków, w których panowały te ideologie (26).

Przypisy na końcu pracy

24. ARONSON, E. Człowiek istota społeczna. Wyd. 4. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1995. ISBN 8301115637.
25. ARONSON, E., WILSON, T.D., AKERT, R.M. Psychologia społeczna: serce i umysł. Poznań: Wydaw. Zysk, cop. 1997. ISBN 8371500165.
26. FROMM, E. Ucieczka od wolności. Warszawa: Czytelnik, 1993. ISBN 8307023572.

Zmiana rozmiaru
Kontrast