Turystyka i rekreacja

Baza Opis zawartości
 awf gorzów wielk. SPORT – AWF POZNAŃ – —baza opracowywana na podstawie  zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Poznaniu.  Rejestruje czasopisma z zakresu sportu, kultury fizycznej i nauk pokrewnych, zasięg czasowy od 1990 r.
 logoawf AWF WARSZAWA  — bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu.
 awf biała podlaska AWF BIAŁA PODLASKA  — bibliografia zawartości wybranych  wydawnictw gromadzonych w Bibliotece Wydziału Wychowania Fizycznego i  Sportu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z  siedzibą w Białej Podlaskiej.
 zagl1at BIBLIOGRAFIA GEOGRAFII POLSKIEJ OD 1895 ROKU  — baza tworzona w Centralnej  Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i  Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie Indeksuje artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych w  tym: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony  środowiska, geografii historycznej, politycznej, ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS.
BAZEKON — tworzona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie bieżąca, adnotowana bibliografią zagadnień ekonomicznych i pokrewnych opartą na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych. Zamieszcza wybrane, pełne teksty artykułów (w tym Zeszytów Naukowych UEK).
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (CEJSH) — bibliograficzno-pełnotekstowa, zamieszcza artykuły naukowe dotyczące nauk społecznych, które ukazały się w czasopismach polskich, słowackich, czeskich, węgierskich.
logo pol-index POL-INDEX — zawiera informacje o artykułach opublikowanych w polskich czasopismach naukowych.
logo_bn PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY — bieżąca bibliografia narodowa, opracowywana przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej w Warszawie na podstawie egzemplarza obowiązkowego. Rejestruje wydawnictwa zwarte, ukazujące się w Polsce i Polski dotyczące. Zasięg chronologiczny bazy: od 1976 roku. Baza aktualizowana jest na bieżąco.
logo_bn BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM — opracowywana przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej w Warszawie. Rejestruje wybrane materiały z wydawnictw ciągłych, wpływających do BN jako egzemplarz obowiązkowy. Zasięg chronologiczny bazy: od 1996 r. Baza aktualizowana jest raz w miesiącu.
Artykuły wydane po 2005 r.
Artykuły wydane w latach 1996-2004.
nukat_logo1 NUKAT  —katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich. Od 2002 biblioteki te wprowadzają do NUKAT dane o swoich bieżących i starszych nabytkach. Na końcu każdego opisu dokumentu wyszukanego w NUKAT znajduje się lista bibliotek udostępniających ten dokument, a kliknięcie na nazwę biblioteki pozwala sprawdzić dostępność publikacji w danej bibliotece.
ebsco EBSCO — pakiet podstawowy obejmujący 12 baz z zakresu różnych dziedzin wiedzy, udostępniany jest w ramach licencji krajowej wyłącznie na komputerach w sieci uczelnianej lub poprzez uczelniany serwer proxy – tylko dla osób posiadających konta.
springer link SPRINGER LINK  — wielodziedzinowa elektroniczna kolekcja czasopism niemieckiego wydawnictwa Springer Verlag, baza udostępniana jest w ramach licencji krajowej wyłącznie na komputerach w sieci uczelnianej lub poprzez uczelniany serwer proxy – tylko dla osób posiadających konta.
sciencedirect1 SCIENCE DIRECT — wielodziedzinowa elektroniczna kolekcja czasopism holenderskiego wydawnictwa Elsevier, udostępniana w ramach licencji krajowej wyłącznie na komputerach w sieci uczelnianej lub poprzez uczelniany serwer proxy – tylko dla osób posiadających konta.
scopus SCOPUS — produkowana przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych, udostępniana wyłącznie na komputerach w sieci uczelnianej lub poprzez uczelniany serwer proxy – tylko dla osób posiadających konta.
WileyOnlineLibrary WILEY ONLINE LIBRARY — wielodziedzinowa kolekcja pełnotekstowych czasopism naukowych. Udostępniana wyłącznie na komputerach w sieci uczelnianej lub poprzez uczelniany serwer proxy – tylko dla osób posiadających konta.
repec RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS — otwarte archiwum z zakresu wiedzy ekonomicznej.
gus GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY — Portal Informacyjny – informacja statystyczna dotycząca Polski
 BAS BIURO ANALIZ SEJMOWYCH — ekspertyzy i opinie dotyczące polskiego ustawodawstwa.
doajnowy DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ)  — lista pełnotekstowych czasopism naukowych dostępnych bez opłat. Tworzona na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. Wielodziedzinowa
UniLogo2007 ELEKTRONISCHE ZEITSCHRIFTENBIBLIOTHEK  — baza pełnotekstowych czasopism naukowych, prowadzona przez Bibliotekę Uniwersytetu w Regensburgu Umożliwia dostęp do ok. 25656 darmowych tytułów. Baza w dwóch wersjach językowych: niemieckiej i angielskiej. Wielodziedzinowa.
highWire HIGH WIRE PRESS — archiwum pełnotekstowych czasopism naukowych udostępnianych bez opłat. Wielodziedzinowa.
logo_isap INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH — baza danych zawierająca opisy bibliograficzne wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, zarówno obowiązujących, jak i nieobowiązujących, wydanych od roku 1918 do chwili obecnej.