Covid-19 – zasady korzystania z Biblioteki

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i realizacją zajęć dydaktycznych w sposób hybrydowy, wprowadzono zmiany i ograniczenia w obsłudze użytkowników Biblioteki MWSE.

Wypożyczenia książek będą prowadzone wyłącznie na podstawie wcześniejszych zamówień składanych w systemie (zob. jak się zalogować: http://www.biblioteka.mwse.edu.pl/korzystanie-ze-zbiorow/konto-czytelnika). Zamówienia można także składać mailowo (prolongata@mwse.edu.pl).

Zwiększony zostaje limit książek wypożyczonych przez czytelnika; dla wszystkich użytkowników (niezależnie od roku studiów) wynosi on 15 i może być indywidualnie zmieniony (powiększony) na podstawie decyzji bibliotekarza dyżurującego.

Czytelników korzystających z Wypożyczalni obowiązują maski i rękawiczki ochronne. Przy wejściu do Biblioteki znajduje się płyn do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe. W Wypożyczalni może znajdować się jeden czytelnik.

Zwrócone materiały biblioteczne są odkładane na okres 5 dni  i udostępniane czytelnikom po odbyciu kwarantanny.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z Biblioteki MWSE w okresie epidemii oraz najczęściej zadawanymi pytaniami.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznej Czytelni Ibuk Libra. Znajdziecie tam Państwo ponad 1700 książek (podręczników akademickich i monografii), które możecie czytać na komputerze domowym czy urządzeniach mobilnych. Przypominamy, że każdy czytelnik musi mieć własny kod dostępu. Kody te odebrać można w Wypożyczalni.

Zobacz jak korzystać z Ibuk Libra!

Biblioteka MWSE baner

Zmiana rozmiaru
Kontrast