Biblioteka MWSE w okresie epidemii

  1. W odniesieniu do wypożyczeń dokonanych po 1.02.2020 znosi się do odwołania opłaty naliczane za ich zwrot po wyznaczonym terminie. Opłaty te będą anulowane przy zwrocie książek.
  2. Znosi się do odwołania obowiązek wypełniania rewersów wypożyczeń.
  3. Czytelników korzystających z Biblioteki obowiązują maski.
  4. Biblioteka udostępnia czytelnikom płyn do dezynfekcji rąk. Znajduje się on przy wejściu do pomieszczenia Wypożyczalni.
  5. Stanowisko obsługi jest przez pracowników dezynfekowane po każdym kontakcie z czytelnikiem.
  6. Książki z księgozbioru czytelnianego mogą być wypożyczone czytelnikowi na okres nieprzekraczający dwóch tygodni, z wyjątkiem encyklopedii, słowników, atlasów, wydawnictw rzadkich i szczególnie cennych dla Biblioteki.

Kontakt w sprawie wypożyczeń
tel. 14 65 65 555
e-mail: prolongata@mwse.edu.pl

Zmiana rozmiaru
Kontrast