Zasady korzystania z Biblioteki MWSE w okresie epidemii

 1. Do czasu znaczącego zmniejszenia liczby zakażeń lub odwołania stanu epidemii wprowadza się specjalne zasady korzystania z Biblioteki MWSE.
 2. Usługi Wypożyczalni zostają ograniczone do:
  • wydawania książek uprzednio zamówionych (zdalnie, przez złożenie zamówienia w systemie katalogowym lub mailowo);
  • przyjmowania zwrotów książek.
 3. Limit książek wypożyczonych przez czytelnika zostaje zwiększony do 15 i może być indywidualnie zmieniony (powiększony) na podstawie decyzji bibliotekarza dyżurującego.
 4. W odniesieniu do wypożyczeń dokonanych po 1.02.2020 znosi się do odwołania opłaty naliczane za ich zwrot po wyznaczonym terminie. Opłaty te będą anulowane przy zwrocie książek.
 5. W Wypożyczalni może przebywać tylko jeden czytelnik.
 6. Dostęp do zbiorów bibliotecznych jest zamknięty dla wypożyczających.
 7. Znosi się do odwołania obowiązek wypełniania rewersów wypożyczeń.
 8. Czytelników korzystających z Biblioteki obowiązują maski i rękawiczki ochronne.
 9. Biblioteka udostępnia czytelnikom płyn do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe. Znajdują się one przy wejściu do pomieszczenia Wypożyczalni.
 10. Stanowisko obsługi jest przez pracowników dezynfekowane po każdym kontakcie z czytelnikiem.
 11. Przyjęte od czytelników książki nie są włączane do księgozbioru, ale odkładane na okres pięciu dni w wyznaczonym do tego miejscu i udostępniane po odbyciu kwarantanny. Biblioteka nie prowadzi dezynfekcji zwracanych książek preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 12. Z Czytelni może korzystać jednocześnie nie więcej niż cztery osoby. Nie dopuszcza się pracy grupowej.
 13. Książki z księgozbioru czytelnianego mogą być wypożyczone czytelnikowi na okres nieprzekraczający dwóch tygodni, z wyjątkiem encyklopedii, słowników, atlasów, wydawnictw rzadkich i szczególnie cennych dla Biblioteki.
 14. Wypożyczenia książek z Czytelni odbywają się w Wypożyczalni, na podstawie zamówień złożonych osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Bibliotekarz przyjmujący zamówienie decyduje o tym, czy książka może zostać wypożyczona do domu.

Kontakt w sprawie wypożyczeń
tel. 14 65 65 555
e-mail: prolongata@mwse.edu.pl

Zmiana rozmiaru
Kontrast