FAQ / Czy można korzystać z czasopism?

Czasopisma nie są udostępniane do domu. Bibliotekarz może jednak zeskanować artykuł i przesłać pdf na wskazany adres mailowy, jeśli czytelnik wskaże tytuł artykułu, tytuł czasopisma, jego rocznik i numer (prolongata@mwse.edu.pl; tel. 14 65 65 555).

Posted in: Covid-19

Zmiana rozmiaru
Kontrast